Účtovný výkaz

PAKAVOZ s.r.o. (IČO: 36644153) vykonala dňa 07.09.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2011-01 do 2012-01.

POD201_2022151505_IR_2011_2007227952012.TIF