Účtovný výkaz

PAKAVOZ s.r.o. (IČO: 36644153) vykonala dňa 15.04.2014 riadnu účtovnú uzávierku typu Poznámky Úč POD 3-04 pre obdobie od 2013-01 do 2014-01.

Poznámky.PDF