Účtovný výkaz

PAKAVOZ s.r.o. (IČO: 36644153) vykonala dňa 20.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Súvaha Úč POD 1-01 pre obdobie od 2009-01 do 2010-01.

POD101_2022151505_IR_2009_686_2010_501870.TIF