Účtovný výkaz

PAKAVOZ s.r.o. (IČO: 36644153) vykonala dňa 21.08.2013 riadnu účtovnú uzávierku typu Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01 pre obdobie od 2009-01 do 2010-01.

POD201_2022151505_IR_2009_686_2010_501871.TIF